CHI PHÍ ĐI NHẬT

Chi phí đi nhật theo diện kỹ sư. Dưới đây là bảng báo giá chi tiết phí giới thiệu việc làm – chi phí kỹ sư đi nhật. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng điện thoại hoặc email tới chúng tôi.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
II. CHI PHÍ DỊCH VỤ:
III. XIN VYSA TẠI LÃNH SỨ QUÁN / XUẤT CẢNH:
IV. MIỄN PHÍ HỖ TRỢ:
1. Tìm nhà, thuê nhà.
2. Làm giấy tờ tùy thân, đăng ký điện thoại, internet.
3. Đón ỡ sân bay.
4. Chổ ỡ miễn phí từ 1-2 tuần đầu tiên khi tới nhật.

Tổng= VND

CHI PHÍ ĐI NHẬT
Đánh giá mục này